Interessetilkendegivelse om at deltage på Camp Unite for unge der har syge forældre

 

Information omkring Camp Unite
Angiv venligst hvordan I har fået information om Camp Unite
Hvordan har I hørt om Camp Unite?  
Tidligere deltagelse
Har den unge tidligere deltaget på Camp Unite?  
Generelle kontaktoplysninger
Herunder bedes du angive informationer om den kontaktperson i familien, som LIVSKRAFT kan rette henvendelse til
Navn på kontaktperson  
Mobiltelefonnummer på kontaktperson  
Adresse på kontaktperson  
Postnummer på kontaktperson  
By på kontaktperson  
Mailadresse (angiv venligst kun én adresse hvor vi kan sende vigtige informationer til)  
Personoplysninger på ung deltager
Type af familiemedlem  
Fornavn på deltager  
Efternavn på deltager  
Adresse på deltager  
Postnummer på deltager  
By på deltager  
Fødselsdato (ikke CPR-nummer)  
Alder ved campens start  
Køn  
Forældremyndighed  
Den unges bopælsadresse  
Søskende-deltager
Er denne tilkendegivelse en del af en søskende-tilmelding, altså ønsker to eller flere unge fra din familie at deltage? 
Husk at der skal udfyldes en separat tilkendegivelse for hvert barn, der ønsker at komme med på campen
Medicinske oplysninger på syg forælder
Syg forældres relation til den unge  
Diagnose (vær gerne specifik)  
Tidspunkt for (første) diagnose  
Øvrige kommentarer
Øvrige kommentarer