Det passionerede og erfarne team bag LIVSKRAFT

Solid erfaring og personlige oplevelser med kræft i ungdomsårene danner fundamentet for det passionerede team, som grundlæggerne Heidi og Rasmus har dannet med henblik på at styrke rehabiliteringsindsatsen over for sygdomsramte børn og unge samt deres familier.

 

GRUNDLÆGGER & DAGLIG LEDER RASMUS THØGER CHRISTENSEN

 

 

Læge
 

Som tidligere kræftramt i teenage-årene er Rasmus godt inde i de bekymringer man gør sig i forbindelse med sygdomsperioden, og det liv der venter efter et overstået behandlingsforløb. I forbindelse med sin sygdom deltog Rasmus i et rehabiliteringsforløb på en international lejr for kræftramte børn og unge. Den dag i dag er oplevelsen stadig noget, Rasmus ser tilbage på med stor glæde, og som har været med til at forme Rasmus til den person, han er i dag. Efter 11 års erfaring som frivillig på internationale rehabiliteringscamps er det nu blevet til Rasmus' passion at starte lignende initiativer her i Danmark - til gavn for den enkelte, familien og samfundet. Rasmus har desuden afsluttet et forskningsophold med fokus på søskende til kræftramte børn.

GRUNDLÆGGER HEIDI KRISTINE STØVE
 

Læge
 

Som læge er ønsket om at hjælpe en naturlig del af Heidis DNA. Denne personlige drivkraft er sammen med fem års erfaring og uforglemmelige oplevelser som frivillig tolk og ledsager på en international rehabiliteringscamp for alvorligt syge børn og unge baggrunden for, at det nu er blevet Heidis mission at etablere et lignende tilbud i Danmark. Heidi har været tilknyttet Børneonkologisk Afdeling, AUH Skejby, hvor hun har haft et års forskningsophold med fokus på leukæmi hos børn ved Professor Henrik Hasle. Vejen tilbage til et liv efter kræft er fyldt med udfordringer, og det er Heidis håb, at LIVSKRAFTs rehabiliteringsinitiativ kan fungere som en vigtig støtte for de kræftramte familier samt skabe rammerne for, at deltagerne kan (gen)finde styrken i sig selv og hinanden, således at deres håb for fremtiden genopbygges.  


 

PROJEKT- & FRIVILLIGHEDSKOORDINATOR RIKKE BUUS NIELSEN


PÆDAGOG & kANDIDAT I PÆDAGOGISK ANTROPOLOGI


Rikke har altid brændt for at gøre en forskel for børn og unge, hvilket både afspejles i hendes valg af uddannelse samt i hendes tidligere frivillige arbejde med hiv-smittede børn i Cambodja og udsatte børn i Danmark. LIVSKRAFT’s formål og arbejde falder således lige ind i Rikkes ønske om et arbejde, hvor hun kan gøre en forskel for børn og unge. Som pædagog har Rikke bred indsigt i børn og unges liv, og med en kandidat i pædagogisk antropologi har hun erfaring med kvalitative metoder og projektarbejde. I kombination giver det Rikke en evne til at koble metode og praksis, som hun håber på, kan bidrage til at skabe trygge og inkluderende rammer for både deltagerne og de frivillige samt til udvikling af LIVSKRAFT, så endnu flere sygdomsramte børn og unge kan få glæde af projektet.

STUDENTERMEDHJÆLPER METTE BJØDSTRUP


psykologi-studerende


Som tidligere pårørende til en kritisk syg har Mette en grundlæggende forståelse for de mange nuancer, følelser og tanker, der kan følge med dét at være et ungt menneske og samtidigt skulle forholde sig til et alvorligt sygdomsforløb. Mette er derfor utroligt motiveret for at indgå i en organisation som LIVSKRAFT, der er med til at skabe et rum, hvor sygdomsramte familier kan komme fuldstændigt, som de er og møde andre ligesindede, som de kan spejle sig i og udvikle sig med. Mettes egne erfaringer samt en generel interesse i menneskets kompleksitet og alle dets facetter har vist hende vej ind på psykologistudiet, hvor hun bruger meget af sin tid, når hun ikke hjælper os i LIVSKRAFT.

STUDIEPRAKTIKANT JOHANNES RIBERGAARD


kANDIDAtstuderende I RETORIK 


Johannes har en bachelor i Medievidenskab og er nu på 3. semester af kandidatuddannelsen i retorik. Han arbejder sideløbende med sit studie på et bosted for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser og mentale handicaps. Gennem dette arbejde har han fundet en passion for at støtte individuel udvikling med fokus på den enkeltes forudsætninger og behov. En passion, der harmonerer med LIVSKRAFTs vision om en tilværelse, hvor oplevelser med alvorlig sygdom også betragtes som en kilde til styrke. Med sin faglige baggrund indenfor kommunikation og projektarbejde ser Johannes frem til at bidrage til LIVSKRAFTs bestræbelser på at sikre, at alle børn og unge, uanset de udfordringer, de måtte stå overfor, kan realisere deres fulde potentiale.