Det passionerede og erfarne team bag LIVSKRAFT

Solid erfaring og personlige oplevelser med kræft i ungdomsårene danner fundamentet for det passionerede team, som grundlæggerne Heidi og Rasmus har dannet med henblik på at styrke rehabiliteringsindsatsen over for kræftramte børn og unge samt deres familier, og over for de unge som har mistet en forælder til kræft.

 

 

GRUNDLÆGGER & DAGLIG LEDER RASMUS THØGER CHRISTENSEN

 

 

Læge
 

Som tidligere kræftramt i teenage-årene er Rasmus godt inde i de bekymringer man gør sig i forbindelse med sygdomsperioden, og det liv der venter efter et overstået behandlingsforløb. I forbindelse med sin sygdom deltog Rasmus i et rehabiliteringsforløb på en international lejr for kræftramte børn og unge. Den dag i dag er oplevelsen stadig noget, Rasmus ser tilbage på med stor glæde, og som har været med til at forme Rasmus til den person, han er i dag. Efter 11 års erfaring som frivillig på internationale rehabiliteringscamps er det nu blevet til Rasmus' passion at starte lignende initiativer her i Danmark - til gavn for den enkelte, familien og samfundet. Rasmus har desuden afsluttet et forskningsophold med fokus på søskende til kræftramte børn.

GRUNDLÆGGER HEIDI KRISTINE STØVE
 

Læge
 

Som læge er ønsket om at hjælpe en naturlig del af Heidis DNA. Denne personlige drivkraft er sammen med fem års erfaring og uforglemmelige oplevelser som frivillig tolk og ledsager på en international rehabiliteringscamp for alvorligt syge børn og unge baggrunden for, at det nu er blevet Heidis mission at etablere et lignende tilbud i Danmark. Heidi har været tilknyttet Børneonkologisk Afdeling, AUH Skejby, hvor hun har haft et års forskningsophold med fokus på leukæmi hos børn ved Professor Henrik Hasle. Vejen tilbage til et liv efter kræft er fyldt med udfordringer, og det er Heidis håb, at LIVSKRAFTs rehabiliteringsinitiativ kan fungere som en vigtig støtte for de kræftramte familier samt skabe rammerne for, at deltagerne kan (gen)finde styrken i sig selv og hinanden, således at deres håb for fremtiden genopbygges.  


 

PROJEKTMEDARBEJDER IDA EMILIE HEEDE


kANDIDAT I FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB


Som søskende til en tidligere kræftramt har Ida en særlig indsigt i de mange bekymringer, som man som pårørende ofte står med, når sygdommen kommer helt tæt på. Desuden har Ida med en kandidat i Folkesundhedsvidenskab en bred faglig indsigt i rehabiliterings-området, som hun kan trække på i det daglige arbejde. Ida har desuden flerårig erfaring som frivillig i Ungdommens Røde Kors, hvor hendes passion for at hjælpe andre udspringer fra. Lysten til at hjælpe og gøre en forskel er kun vokset under Idas tid hos LIVSKRAFT, og hun håber at kunne være med til at skabe forudsætningerne for, at endnu flere sygdomsramte børn og unge og deres familier kan fastholde og/eller genskabe det gode liv trods sygdom.

 

PROJEKTMEDARBEJDER IDA EMILIE HEEDE
Som søskende til en tidligere kræftramt har Ida en særlig indsi
gt i de mange bekymringer, som
man som pårørende ofte står med, når sygdommen kommer helt tæt p
å. Samtidig har Ida med en
uddannelse i Folkesundhedsvidenskab en bred faglig indsigt i
området, s
om
hun kan trække på
i
det daglige arbejde. Ida har desuden flerårig erfaring som friv
illig i Ungdommens Røde Kors,
hvorigennem hendes passion for at hjælpe andre udspringer fr
a. Lysten til at hjælpe og gøre en
forskel er samtidig kun vokset i Idas tid hos ExcaliCare, o
g hun håber at kunne være med til a
t
skabe forudsætningerne for, at endnu flere sygdomsramte børn o
g unge og deres familier kan
fastholde og/eller genskabe det gode liv.
PROJEKTMEDARBEJDER IDA EMILIE HEEDE
gt i de mange bekymringer, som
man som pårørende ofte står med, når sygdommen kommer helt tæt p
å. Samtidig har Ida med en
uddannelse i Folkesundhedsvidenskab en bred faglig indsigt i
området, s
om
hun kan trække på
i
det daglige arbejde. Ida har desuden flerårig erfaring som friv
illig i Ungdommens Røde Kors,
hvorigennem hendes passion for at hjælpe andre udspringer fr
a. Lysten til at hjælpe og gøre en
forskel er samtidig kun vokset i Idas tid hos ExcaliCare, o
g hun håber at kunne være med til a
t
skabe forudsætningerne for, at endnu flere sygdomsramte børn o
g unge og deres familier kan
fastholde og/eller genskabe det gode liv.

PROJEKTMEDARBEJDER NANA MØNSTER FROST


kANDIDAT I ANTROPOLOGI


Det har altid været en stor drivkraft for Nana, at der er en dybereliggende mening med de ting, hun begiver sig ud i. Derfor har det været et vigtigt aspekt i såvel hendes valg af uddannelse som i hendes tidligere frivillige arbejde, at hun kan være med til at gøre en forskel for andre. LIVSKRAFTs arbejde med at styrke sygdomsramte børn og deres familier falder således lige ind i Nanas forestilling om et arbejde, der skaber mening og værdi. Som pårørende har Nana selv haft kræft tæt inde på livet, hvilket blot forstærker hendes motivation for arbejdet. Nana har som antropolog og tidligere konsulent kompetencer inden for kvalitative metoder og projektarbejde. Med et antropologisk blik håber hun derfor at kunne bidrage med en ny vinkel til LIVSKRAFT i tillæg til den sundhedsfaglige.