Det passionerede og erfarne team bag LIVSKRAFT

Solid erfaring og personlige oplevelser med kræft i ungdomsårene danner fundamentet for det passionerede team, som grundlæggerne Heidi og Rasmus har dannet med henblik på at styrke rehabiliteringsindsatsen over for kræftramte børn og unge samt deres familier.

 

 

GRUNDLÆGGER & DAGLIG LEDER RASMUS THØGER CHRISTENSEN

 

 

Læge
 

Som tidligere kræftramt i teenage-årene er Rasmus godt inde i de bekymringer man gør sig i forbindelse med sygdomsperioden, og det liv der venter efter et overstået behandlingsforløb. I forbindelse med sin sygdom deltog Rasmus i et rehabiliteringsforløb på en international lejr for kræftramte børn og unge. Den dag i dag er oplevelsen stadig noget, Rasmus ser tilbage på med stor glæde, og som har været med til at forme Rasmus til den person, han er i dag. Efter 11 års erfaring som frivillig på internationale rehabiliteringscamps er det nu blevet til Rasmus' passion at starte lignende initiativer her i Danmark - til gavn for den enkelte, familien og samfundet. Rasmus har desuden afsluttet et forskningsophold med fokus på søskende til kræftramte børn.

GRUNDLÆGGER HEIDI KRISTINE STØVE
 

Læge
 

Som læge er ønsket om at hjælpe en naturlig del af Heidis DNA. Denne personlige drivkraft er sammen med fem års erfaring og uforglemmelige oplevelser som frivillig tolk og ledsager på en international rehabiliteringscamp for alvorligt syge børn og unge baggrunden for, at det nu er blevet Heidis mission at etablere et lignende tilbud i Danmark. Heidi er tilknyttet Børneonkologisk Afdeling, AUH Skejby, hvor hun har haft et års forskningsophold med fokus på leukæmi hos børn ved Professor Henrik Hasle. Vejen tilbage til et liv efter kræft er fyldt med udfordringer, og det er Heidis håb, at LIVSKRAFTs rehabiliteringsinitiativ kan fungere som en vigtig støtte for de kræftramte familier samt skabe rammerne for, at deltagerne kan (gen)finde styrken i sig selv og hinanden, således at deres håb for fremtiden genopbygges.  


 

PROJEKTMEDARBEJDER IDA EMILIE HEEDE (BARSEL)


kANDIDAT I FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB


Som søskende til en tidligere kræftramt har Ida en særlig indsigt i de mange bekymringer, som man som pårørende ofte står med, når sygdommen kommer helt tæt på. Desuden har Ida med en kandidat i Folkesundhedsvidenskab en bred faglig indsigt i rehabiliterings-området, som hun kan trække på i det daglige arbejde. Ida har desuden flerårig erfaring som frivillig i Ungdommens Røde Kors, hvor hendes passion for at hjælpe andre udspringer fra. Lysten til at hjælpe og gøre en forskel er kun vokset under Idas tid hos LIVSKRAFT, og hun håber at kunne være med til at skabe forudsætningerne for, at endnu flere sygdomsramte børn og unge og deres familier kan fastholde og/eller genskabe det gode liv trods sygdom.

 

PROJEKTMEDARBEJDER IDA EMILIE HEEDE
Som søskende til en tidligere kræftramt har Ida en særlig indsi
gt i de mange bekymringer, som
man som pårørende ofte står med, når sygdommen kommer helt tæt p
å. Samtidig har Ida med en
uddannelse i Folkesundhedsvidenskab en bred faglig indsigt i
området, s
om
hun kan trække på
i
det daglige arbejde. Ida har desuden flerårig erfaring som friv
illig i Ungdommens Røde Kors,
hvorigennem hendes passion for at hjælpe andre udspringer fr
a. Lysten til at hjælpe og gøre en
forskel er samtidig kun vokset i Idas tid hos ExcaliCare, o
g hun håber at kunne være med til a
t
skabe forudsætningerne for, at endnu flere sygdomsramte børn o
g unge og deres familier kan
fastholde og/eller genskabe det gode liv.
PROJEKTMEDARBEJDER IDA EMILIE HEEDE
gt i de mange bekymringer, som
man som pårørende ofte står med, når sygdommen kommer helt tæt p
å. Samtidig har Ida med en
uddannelse i Folkesundhedsvidenskab en bred faglig indsigt i
området, s
om
hun kan trække på
i
det daglige arbejde. Ida har desuden flerårig erfaring som friv
illig i Ungdommens Røde Kors,
hvorigennem hendes passion for at hjælpe andre udspringer fr
a. Lysten til at hjælpe og gøre en
forskel er samtidig kun vokset i Idas tid hos ExcaliCare, o
g hun håber at kunne være med til a
t
skabe forudsætningerne for, at endnu flere sygdomsramte børn o
g unge og deres familier kan
fastholde og/eller genskabe det gode liv.

PROJEKTMEDARBEJDER NANA MØNSTER FROST (BARSELSVIKAR)


kANDIDAT I ANTROPROLOGI


Det har altid været en stor drivkraft for Nana, at der er en dybereliggende mening med de ting, hun begiver sig ud i. Derfor har det været et vigtigt aspekt i såvel hendes valg af uddannelse som i hendes tidligere frivillige arbejde, at hun kan være med til at gøre en forskel for andre. LIVSKRAFTs arbejde med at styrke sygdomsramte børn og deres familier falder således lige ind i Nanas forestilling om et arbejde, der skaber mening og værdi. Som pårørende har Nana selv haft kræft tæt inde på livet, hvilket blot forstærker hendes motivation for arbejdet. Nana har som antropolog og tidligere konsulent kompetencer inden for kvalitative metoder og projektarbejde. Med et antropologisk blik håber hun derfor at kunne bidrage med en ny vinkel til LIVSKRAFT i tillæg til den sundhedsfaglige.

 

Praktikanter

LINE FROST LARSEN


KANDIDATSTUDERENDE, INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER, AALBORG UNIVERSITET

Som frivillig hos LIVSKRAFT gennem flere år har Line opnået indsigt i organisationen og dens positive virkning på de unge, der er eller har været igennem et kræftforløb. Line har selv haft sygdom tæt inde på livet, og hun kender derfor til en del af de tanker, man stifter bekendtskab med som syg og pårørende. Med en interesse for teknologi og sundhed har Line i løbet af sin kandidatuddannelse, Interaktive Digitale Medier, kombineret disse i projekter og valgfag, som er relateret til sundhedsteknologi og -kommunikation. Derudover har Line afprøvet rollen som projektleder i hendes to år som frivillig kommunikationsansvarlig for Red Barnet Ungdom Aalborg. Gennem samarbejdet med LIVSKRAFT og udviklingen af digital læring til organisationens frivillige håber Line på at kunne bidrage til et bedre liv for flere børn i fremtiden.

MICHELLE ATTIAS
 

KANDIDATSTUDERENDE, INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER, AALBORG UNIVERSITET

Som pårørende til en kræftramt har Michelle en umanérlig motivation for at gøre en positiv forskel for andre, der er ramt af sygdommen, hvad end det er på egen krop eller eget sind. Med sin indsigt i de psykiske følger af sygdom, samt sin faglige viden om digitale medier fra Aalborg Universitet, har Michelle en solid redskabskasse til at hjælpe LIVSKRAFT med at videreudvikle organisationens mentorprogram for kræftramte og deres søskende. Helt konkret er Michelles mål som praktikant at få udviklet et digitalt læringsmiljø for organisationens frivillige, der øger deres motivation og engagement. Michelle håber, at sin indsats som praktikant sætter et kvalitetsstempel på udviklingen af mentorprogrammet og bidrager til LIVSKRAFTs evindelige virkning på sygdomsramte børn og deres nære.


 

EMILIE SCHOU NIELSEN
 

KANDIDATSTUDERENDE, FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB, AARHUS UNIVERSITET

Med sin store interesse for sundhed, særligt inden for børne- og ungeområdet, er Emilie meget optaget og fascineret af det arbejde, LIVSKRAFT udfører. Emilie er desuden igang med sidste år af sin kandidatuddannelse i Folkesundhedsvidenskab, som har givet hende en bred faglig viden om det brede sundhedsbegreb samt stor indsigt i rehabiliteringsområdet. Emilie skal som praktikant sammen med Kristoffer blandt andet evaluere dette års Cool Camps samt undersøge behovet for rehabiliteringscamps blandt nye målgrupper. Emilie har god erfaring med netop evalueringsarbejde af indsatser rettet mod børn og unge fra sit job som studentermedhjælper ved Børn og Unges Sundhed og Trivsels-afdeling ved Aarhus Kommune, og hun håber at kunne anvende de kompetencer i sit arbejde ved LIVSKRAFT, så endnu flere børn og unge og deres familier kan komme bedst muligt ud på den anden side af et sygdomsforløb.

KRISTOFFER JØRGENSEN
 

KANDIDATSTUDERENDE, FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB, AARHUS UNIVERSITET

Som tidligere handicaphjælper finder Kristoffer en stor glæde i at hjælpe andre, hvilket også har givet ham en indsigt i særlig udsatte personers situation og behov. Dette dannede grundlag i hans valg af uddannelse - Folkesundhedsvidenskab på Aarhus Universitet. Her skrev han Bachelor om mental børnesundhed og er nu i gang med kandidaten. Som Folkesundhedsvidenskaber har Kristoffer blandt andet kompetencer indenfor statistik og udviklingen af sundhedsindsatser og forståelse af kompleksiteten heriblandt. Kristoffers arbejde som praktikant hos LIVSKRAFT er blandt andet at evaluere Cool Camp for kræftramte og søskende til kræftramte sammen med Emilie, ligesom han skal være med til at undersøge behovet for rehabiliteringscamps blandt nye målgrupper.