Ansøg om at blive frivillig musikterapi-studerende - udfyld formularen


Udfyld venligst formularen herunder for at ansøge om at blive frivillig musikterapi-studerende på en af LIVSKRAFTs camps. 

Ansøgningsfrist: snarest muligt. Sålænge fomularen herunder er aktiv, søger vi stadig frivillige musikterapi-studerende.

I formularen skal du angive dine personlige oplysninger. Husk også at uploade en kort motiveret ansøgning - enten en skriftlig ansøgning (1/2 side) eller en videoansøgning. Bemærk venligst at alle tekstdokumenter skal uploades som pdf-filer. I linket her kan du få en vejledning til, hvordan du danner en pdf-fil ud fra en anden fil-type via en konverterings-webside.

NB: Vi oplever desværre problemer med at modtage videoansøgninger gennem formularen på vores hjemmeside, så du bedes i stedet uploade denne via www.wetransfer.com med kontakt@livskraftcenter.dk som modtager. Vi beklager ulejligheden.

Efter ansøgningsfristen videresendes din ansøgning til LIVSKRAFTs uddannede musikterapeuter. Alle ansøgere inviteres herefter til en uddybende online samtale med musikterapeut Ilan Sanfi. Hvis antallet af ansøgere overstiger behovet for frivillige musikterapi-studerende på årets camps, vil den endelige udvælgelse blive foretaget ud fra helhedsindtrykket af din ansøgning og samtalen, ligesom teamets endelige sammensætning vil blive taget i betragtning. Oftest vil vi alle interesserede musikterapi-frivillige dog kunne blive tilbudt en plads på en eller flere af årets camps. 

Rollen som frivillig tilbydes under forudsætning af, at kandidaten kan indsende en ren straffeattest, og forudsat ansøger indvilliger i, at LIVSKRAFT må indhente en børneattest, som ligeledes skal være uden anmærkninger.

Alle oplysninger og dokumenter i relation til ansøgningen vil udelukkende blive anvendt i forbindelse med den konkrete ansøgningsrunde og vil ikke blive videregivet til tredjepart.

Personoplysninger på ansøger
Fornavn  
Mellemnavn 
Efternavn  
Ønsket navn på navneskilt  
Køn  
Adresse  
Postnummer  
By  
Mobiltelefonnummer  
E-mail  
Fødselsdato (IKKE CPR-nummer)  
Alder på camp-tidspunktet (du skal være min. 21 år på tidspunktet for campen)  
Uddannelsestatus på camp-tidspunktet  
Igangværende eller afsluttet uddannelse  
Hvis du fortsat er under uddannelse, hvor mange år af den samlede uddannelse har du da færdiggjort på ansøgningstidspunktet? 
Tidligere eller ny musikterapi-frivillig
Har du tidligere været musikterapi-frivillig på LIVSKRAFTs camps?  
Hvis du tidligere har været frivillig, hvilke(n) camp(s) har du da været frivillig på OG hvornår? 
Valg af frivilligmuligheder
Herunder skal du angive, hvilke(n) camp(s) du er interesseret i og har mulighed for at deltage i. I det næste felt kan du prioritere campene.
  
  
  
  
  
  
Du skal kun udfylde de næste to felter, hvis du har angivet i feltet ovenfor, at du er interesseret i mere end én camp.
Angiv din prioritering af de valgte camps 
Er du interesseret i at deltage i mere end én camp, hvis det er muligt 
Evner og interesser
Bemærk at vi ikke kun søger frivillige, der har de nævnte evner og interesser. Og husk du ikke skal være ekspert inden for de nævnte områder for at kunne krydse af
  
  
  
Spiller andre instrumenter 
  
  
  
Andre evner og/eller interesser 
Ansøgningsdokumenter
Herunder skal du enten uploade en motiveret ansøgning ELLER en videoansøgning. Alle tekstfiler skal uploades som pdf-filer.
Upload venligst din motiverede ansøgning (1/2 side) eller videoansøgning. Navngiv filen "DIT FULDE NAVN_MOTIVATION".  
Deling af ansøgning 
Betingelser
Fuld deltagelse 
Diverse
Hvor har du første gang hørt om muligheden for at blive frivillig på LIVSKRAFTs camps?  
Eventuelle kommentarer