Sådan ansøger du om at blive musikterapi-frivillig


Når ansøgningsmodulet åbner, skal du udfylde en formular for at ansøge om at blive musikterapi-frivillig på en af LIVSKRAFTs camps.

Ansøgningsfristen vil ligge i foråret. Eksakt dato vil blive udmeldt i januar.

I formularen skal du angive dine personlige oplysninger, uploade en kort motiveret ansøgning - enten en skriftlig ansøgning (1/2 side) eller en videoansøgning.

Efter ansøgningsfristen videresendes din ansøgning til Stine Lindahl Jacobsen fra Musikterapi-uddannelsen på Aalborg Universitet og LIVSKRAFTs to uddannede musikterapeuter Ilan Sanfi og Catharina Messell. Alle ansøgere inviteres herefter til en uddybende online samtale med Ilan Sanfi. Hvis antallet af ansøgere overstiger behovet for frivillige musikterapi-studerende på årets camps, vil den endelige udvælgelse blive foretaget ud fra helhedsindtrykket af din ansøgning og samtalen, ligesom teamets endelig sammensætning vil blive taget i betragtning.

Rollen som frivillig tilbydes under forudsætning af, at kandidaten kan indsende en ren straffeattest, og forudsat ansøger indvilliger i, at LIVSKRAFT må indhente en børneattest, som ligeledes skal være uden anmærkninger.

Alle oplysninger og dokumenter i relation til ansøgningen vil udelukkende blive anvendt i forbindelse med den konkrete ansøgningsrunde og vil ikke blive videregivet til tredjepart.