Sådan ansøger du om at blive camp-frivillig


Når ansøgningsmodulet åbner, skal du udfylde en formular for at ansøge om at blive camp-frivillig på en af LIVSKRAFTs camps.

Ansøgningsfristen vil ligge i foråret. Eksakt dato vil blive udmeldt i januar.

I formularen skal du angive dine personlige oplysninger, uploade en motiveret ansøgning - enten en skriftlig ansøgning (1 side) eller en videoansøgning.

Udvalgte ansøgere inviteres til den videre udvælgelsesproces, som består i en uddybende videoansøgning eller et interview.

Ved den endelige udvælgelse er det helhedsindtrykket af din ansøgning og den uddybende video/det uddybende interview, som vil være udslagsgivende, ligesom teamets endelig sammensætning vil blive taget i betragtning.

Efter samtalerne tilbydes rollen som frivillig til udvalgte kandidater under forudsætning af, at kandidaten kan indsende en ren straffeattest, og forudsat ansøger indvilliger i, at LIVSKRAFT må indhente en børneattest, som ligeledes skal være uden anmærkninger.

Alle oplysninger og dokumenter i relation til ansøgningen vil udelukkende blive anvendt i forbindelse med den konkrete ansøgningsrunde og vil ikke blive videregivet til tredjepart.