Ansøg om at blive camp-frivillig - udfyld formularen


Udfyld venligst formularen herunder for at ansøge om at blive camp-frivillig på årets camps. Formularen kan bruges til at ansøge om frivillig deltagelse på alle årets camps. Det er således ligemeget, hvilket indgangslink du har brug for at komme frem til denne ansøgningsformular. 

Ansøgningsfrist: 12. marts 2023

I formularen skal du angive dine personlige oplysninger. Husk også at uploade en motiveret ansøgning - enten en skriftlig ansøgning (1 side) eller en videoansøgning. Bemærk venligst at alle tekstdokumenter skal uploades som pdf-filer. I linket her kan du få en vejledning til, hvordan du danner en pdf-fil ud fra en anden fil-type via en konverterings-webside.

NB: Vi oplever desværre problemer med at modtage videoansøgninger gennem formularen på vores hjemmeside, så du bedes i stedet uploade denne via www.wetransfer.com med kontakt@livskraftcenter.dk som modtager. Vi beklager ulejligheden.

For at kunne sætte det helt rette team af frivillige, skal du som ansøger også gennemføre en personlighedstest. Personlighedstesten finder du i ansøgningsformularen og, den tager ca. 12 minutter. Når du er færdig med testen, skal du bede om at få tilsendt resultatet til din egen mail-adresse. Herefter kopierer du betegnelse for din persontype over i formularen herunder (fx "Iværksætter"). For at sætte det rette team er det vigtigt at have forskellige profiler på holdet. Derfor er der heller ikke nogen rigtige og forkerte personlighedstyper. Udover at bruge personlighedstesten som værktøj til at sammensætte det rette team af frivillige, skal testen i høj grad også ses som et værktøj for dig selv til at reflektere over, hvem du er som person, hvilket du som ansøger kan bruge til at være mere bevidst om din rolle som frivillig - herunder styrker og svagheder.

Udvalgte ansøgere inviteres til at indsende en uddybende videoansøgning i perioden mellem den 12. og 16. marts. Tjek derfor din mail den 13. marts hen på aftenen.

Ved den endelige udvælgelse er det helhedsindtrykket af din ansøgning og den uddybende videoansøgning, som vil være udslagsgivende, ligesom teamet endelig sammensætning vil blive taget i betragtning.

Alle ansøgere får endeligt svar ultimo marts. Tjek derfor jævnligt din mail (også dit spamfilter).

Efter den endelige udvælgelse tilbydes rollen som frivillig til udvalgte kandidater under forudsætning af, at kandidaten kan indsende en ren straffeattest, og forudsat ansøger indvilliger i, at LIVSKRAFT må indhente en børneattest, som ligeledes skal være uden anmærkninger.

Alle oplysninger og dokumenter i relation til ansøgningen vil udelukkende blive anvendt i forbindelse med den konkrete ansøgningsrunde og vil ikke blive videregivet til tredjepart.

Personoplysninger på ansøger
Fornavn  
Mellemnavn 
Efternavn  
Ønsket navn på navneskilt  
Køn  
Adresse  
Postnummer  
By  
Mobiltelefonnummer  
E-mail  
Fødselsdato (IKKE CPR-nummer)  
Alder på camp-tidspunktet (du skal være min. 21 år på tidspunktet for campen)  
Uddannelsestatus på camp-tidspunktet  
Navn på igangværende eller afsluttet uddannelse  
Hvis du fortsat er under uddannelse, hvor mange år af den samlede uddannelse har du da færdiggjort på ansøgningstidspunktet? 
Tidligere eller ny camp-frivillig
Har du tidligere været camp-frivillig på LIVSKRAFTs camps?  
Hvis du tidligere har været frivillig, hvilke(n) camp(s) har du da været frivillig på OG hvornår? 
Hvis du tidligere har været frivillige, har du da lyst til at indtage rollen som hyttekoorinator eller aktivitetskoordinator? 
Valg af frivilligmuligheder
Herunder skal du angive, hvilke(n) camp(s) du er interesseret i og har mulighed for at deltage i. I det næste felt kan du prioritere campene.
  
  
  
  
  
  
Du skal kun udfylde de næste to felter, hvis du har angivet i feltet ovenfor, at du er interesseret i mere end én camp.
Angiv din prioritering af de valgte camps 
Er du interesseret i at deltage i mere end én camp, hvis det er muligt 
Interessetilkendegivelse vedr. mentorprogram
Efter de to unge-Cool Camps er det som camp-frivillig muligt at blive en del af et opfølgende mentorprogram, som varer 9 måneder. I mentorprogrammet møder du de andre unge og frivillige fra campen, og du har en 1-til-1-interaktion med en af de unge.
Jeg er interesseret i at blive mentor efter Cool Camp (ikke bindende, NB: Du får mere info. om opgaven efter Cool Camp, og før du endeligt skal tilmelde dig mentorprogrammet) 
Evner og interesser
Bemærk at vi ikke kun søger frivillige, der har de nævnte evner og interesser. Når du krydser af, så gør det ud fra en vurdering af, om du vil kunne fungere som medansvarlig tovholder på de enkelte aktiviteter.
  
  
  
Spiller andre instrumenter 
  
  
  
Kreative evner 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Andre evner og/eller interesser 
Ansøgningsdokumenter
Herunder skal du enten uploade en motiveret ansøgning ELLER en videoansøgning. Alle tekstfiler skal uploades som pdf-filer.
Upload venligst din motiverede ansøgning (1 side) eller videoansøgning. Navngiv filen "DIT FULDE NAVN_MOTIVATION".  
Betegnelsen for din persontype (eksempel: Iværksætter). Persontesten tages på www.16personalities.com. Læs mere om baggrunden for at anvende persontesten øverst i formularen  
Betingelser
Træning 
Fuld camp-deltagelse 
Diverse
Hvor har du første gang hørt om muligheden for at blive frivillig på LIVSKRAFTs camps?  
Eventuelle kommentarer